Kiama celebrates Australia Day: photos

Kiama celebrates Australia Day: photos Cody and Holly Biffin celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER
苏州美甲美睫培训学校

Keegan Willetts and Bailey Daniels celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Erin Willetts celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Piper Smith, Elysse Willetts, Isla Oxley, Etta Oxley and Lilah Smith celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Ellie Craven celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Locals celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Locals celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Children celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Children celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Locals celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Children celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

A child celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Locals celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Elias Allsopp celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

Locals celebrating Australia Day at the Kiama Downs festivities. Picture: SYLVIA LIBER

TweetFacebookThis story Administrator ready to work first appeared on 苏州美甲美睫培训学校.

Comments are closed.